Ny kjell på Nua


Ny kjell på Nua not


Nå som det nærmer seg Kjelldagen og rigging av ny laksestige på Nua, kan det være nyttig å vite historien bak laksefisket i Mandalselva. Laksefisket har foregått der siden 1500-tallet i den formen vi kjenner til i dag.

Skriftlige kilder om laksefisket har vi fra Peder Claussøn Friis, Peter Holm, Jens Kraft og Jacob Schavland for å nevne noen. Ett stridstema var at fisket i elvemunningen fra Østerland, Halse, Skinsnes og opp elven ødela for fisket nord for Holum. To brev fra kongen i København foreligger og en "høyesterettsdom" fra år 1600, ”Commissionærenes dom" eller ”De fire Herrers dom”, som ble tatt opp igjen til doms i år 1690. Disse brevene og dommene har gitt oss verdifulle opplysninger om notplassene, laksegardene i Mandalselva og distriktene i eldre tid.

"Kjell" er laksefiskernes navn på laksestigene på Østerland . "Kjelldagen" var alltid lørdag midt i mai. Da skulle kjellene reises opp, to til tre på Østerland og en på Nua. Høydene på kjellene var omtrent på 17-19 meter.

Fiske på Østerland og Nua var såkalt fiske med dragnot eller stønot ved bruk av laksekjellene. Kjellen på Nua var mindre enn de på Østerland, ca.11 meter høy.

 

Når utkikksmannen hadde gått opp trappene, satte han seg på "satreia". Her hadde han full oversikt når laksen kom. Tønnene, eller dobbene, lå omtrent 7-8 meter fra land, og lengdene på nota var omtrent 70 meter.

Den erfarne laksefiskeren Tobias Soteland (1888-1981) kunne fortelle:

"Helt fra 1904 og hver sommer i ca.40 år var jeg med på laksefisket ved Østerland. Torkelsnot var absolutt den beste plassen, og vi kunne få opptil 150 laks i nota på en gang. Etter at jeg ble konfirmert i 1903 var jeg i 1904 med som fullbefaren laksefisker. Første lørdagen etter 17.mai dro vi gjerne ut og reiste kjellene (laksestigene) og som vi tok ned hver høst. Etter tur fisket vi på Nua, Torkelsnot, Ystenot og Svege. Hele formiddagen satte vi i kjellen på to timers vakter for lettere å kunne observere når laksen kom i nota. I den beste fisketiden gikk det gjerne både natt og dag. To mann satt alltid på vakt, og når laksen "sprang" i nota var det å rope så høyt at de som lå og sov hørte det og kom seg ut. Da var det å dra nota inn til land så fort som mulig".

 

Notplassene i elvemunningen ved Østerland var og er: Svegenot, Torkelsnot,       Ystenot, Bakme not, Nuanot og Ormsnot. I tillegg har vi Malmø Not som ligger under Østerland Laksefiskeri. Det fulle navn for fiskeriet er derfor Østerland og Malmø laksefiskeri.

Kvislegarden, som også var en del av Østerland Laksefiskeri, ble nedlagt etter en rettsak med Mandal Slip AS tidlig på 70 tallet.

Mandal Byselskap reiste i 1961 for første gang ny kjell på Østerland. Mandal Byselskap ble dannet i 1877, og har sammen med Mandals Historielag, Holum Historielag, Mandal Kystlag og Østerland og Malmø laksefiskeri engasjert seg i å bevare Østerland som en del av Mandals by historie.

 

I bildet som viser oppsettingen av laksestigen ved Østerland sommeren 1961, ser vi forfra : Jørgen Skagestad, Tor Møll, formann i Mandal Byselskap Haakon Christensen. Oppe på fjellet fra venstre ser vi Ottar Helleren, Rasmus Møll, Kjell Helleren og Tobias Soteland.

Den siste notplassen som var i bruk var Torkelsnot og som ble nedlagt på 60-tallet.

Kjører du utover med båt i elvemunningen, så kommer du først til Kirkeodden, Svegehola, Svegeberget med Svegenot, Suggevika og til slutt Østerland med sine laksestiger og notbuer. Svegenot hadde i sin tid også en kjell som raget over dagens notbu. Nua not ser du da rett fram i Mannefjorden.

Fra gammelt av var Kirkeodden en av plassene hvor nota ble tatt inn på land for tørking.I eldre bilder kan en se at det er montert en stor garnvinne på fjellet der. Navnet Kirkeodden kommer av at innbyggere fra Halse fortøyet sine båter der for å skifte til finstasen før de rodde videre til kirken på andre siden av elva.

"Laksestigen ved elvemunningen er vel nesten som et bymerke å regne. Det er mer kjent enn våre 3 lakser, og reiser seg høyt og strevende på Østerland".

Dette skriver Lindesnes avis i 1981. Videre kan en lese i samme artikkel:

"Men forleden dag ble den gamle kjellen revet opp, sendt på sjøen og fløtet vekk. Den var nå råtten og farlig. Byggmester Finn Tønnessen fikk i oppdrag med å fjerne den og sette opp den nye. Denne settes opp av impregnerte materialer, og vil nok kunne stå lenger enn den forrige, som var ca. 20 år gammel. Det tok en dag å sette den nye kjellen opp. Vi kan takke Selskapet til Mandal Bys Vel som bevilget        kr.20 000,- for å få arbeidet gjort-uten at det kostet kommunen ett øre"

 

 

I 1994 lanserte Østerland og Malmø laksefiskeri videoen "Laksefisket på Østerland". Partshaverne i fiskeriet og filmfotograf Odd Aukland fra Laudal samarbeidet om et filmprosjekt fra gamle dagers laksefiske i munningen av Mandalselva.

Premieren ble avholdt på Haddeland Grendehus den 29.mai 1994, og over 50 interesserte hadde møtt opp på visningen.

"Formålet ved å lage filmen er å vise nye generasjoner hvordan fisket ved elvemunningen foregikk i tidligere tider".

Det kunne leder i Østerland Laksefiskeri den gang, Ottar Helleren, fortelle de som hadde møtt opp.

Det var da 30 år siden nota sist ble dratt inn på "bermeplassen" på Torkelsnot.

I møteboken for Østerland og Malmø laksefiskeri kan en i 1996 lese:

"Når det gjelder arbeidet i selve laksefiskeriet har det vært liten aktivitet i år. Det var en komite med Reidar Eeg i spissen som tok kontakt med oss. De ønsket å gjenreise kjellen på Nua. Vi har nå skriftlig gitt tillatelse til å bruke våre rettigheter gratis. De benyttet vår Martin Sodeland som konsulent for å få dette så historisk riktig som mulig. Styret var med på befaring i mai dette året, der vi påviste plassering av kjellen. Vi var også med på reisingen i høst, så nå er enda et historisk kjennemerke i orden".

Styret i 1996 bestod av Ottar Helleren, Gunnleiv Kaddan, Arne Manneråk, Svein Fuskeland og Ottar Sodeland.

Ottar Helleren kunne senere fortelle at det var flere ting på gang med Reidar Eeg og Lill Tony Larsen Ramvik. Reidar var nå interessert i å restaurere notbua på Ystenot og sette opp kjellen der. Det ble en ny befaring, og Martin Sodeland ble igjen utkommandert på nytt. Østerland og Malmø laksefiskeri oppfordret flest mulig notfiskere til å være med, utfra at det kunne være artig å møtes "på gamle tomter".

Samtidig er Lill Tony Larsen Ramvik pådriver, sammen med Malmø og Skinsnes Vel, for å utbedre gangstien fra Kirkeodden langs Svege not til Suggevika/Ulsvika.

I årsmeldingen fra laksefiskerne er det bekymringer rundt dette, men referatet slår gledelig fast:

"Det ser ikke så helt galt ut, når de nå, etter tidligere påpekninger, har lagt til rette for at stien skal gå opp foran notbua i Svege. Da vil en ikke ødelegge for å kunne dra nota igjen i fremtiden".                                        

Lakseretten og notplassene blir overvåket og passet på av rettighetshaverne. Det går i arv.

De gamle kjellene stod sannsynlig til midten av 30 årene, før de i 1981 og i 1996 ble gjenreist igjen.

I 1996 var Reidar Eeg prosjektleder og Harald Arnt Jacobsen dugnadsdeler for kjellen på Nua. I Lindesnes avis kunne man 20. september 1996 lese at laksestigen på Nua var gjenreist, og en stor annonse var satt inn for å takke alle som var med og som gjorde dette mulig.

På Østerland kan det være værhardt. Høsten 1987 var det en usedvanlig sterk storm som raserte det ytterste området på Østerland. Østerland og Malmø laksefiskeri var straks på banen for at området ved Torkelsnot ble satt istand igjen.

Fiskeriet sa seg villig til å restaurere område, sette opp ny en notbu ved Torkelsnot, under forutsetningen at kommunen påtar seg ansvar og vedlikeholdet i årene fremover.

Et enstemmig vedtak ble gjort av formannskapet i Mandal v/ordfører Lindseth den 20. juni 1988:

"Mandal kommune påtar seg fremtidig vedlikehold av nyoppsatt bu på Østerland".

Østerland og Malmø laksefiskeri har tatt opp denne avtalen på nytt i 2021, og den er nå til behandling av formannskapet i Lindenes kommune.

Østerland og Malmø laksefiskeri har tatt opp denne avtalen på nytt i 2021. Denne avtalen er nå til ny behandling av formannskapet og kommunestyret, og avgjørelse vil bli tatt i slutten av mai i år.

Høsten 2000 gikk kjellen på Nua med i stormen. Det var den samme stormen som herjet med moloen på Gismerøya. Veldig fort kunne en lese i Lindesnes avis at laksestigen på Nuanot og Ystenot skulle gjenreises, takket være midler fra Thomas Isaksens legat og økonomisk støtte fra Mandal Veveri AS og Mandal Papirindustri AS.

Advokat Steinar W. Skeie i Thomas Isaksens legat kunne overbringe denne beskjeden til en strålende fornøyd Reidar Eeg. Hans laksestige-prosjekt var nok en gang finansiert.

I møteboken for år 2000 i Østerland og Malmø laksefiskeri kan en lese følgende:      

" Reisingen av kjellen på Nua har drøyd ut, da kranbåten på slippen har vært vanskelig å låne ut. Men lørdag 8. september var alt klart til dugnad. Hele 13 mann møtte opp til innsats, og fra Østerland og Malmø laksefiskeri møtte Odd Øya, Gunnleiv Kaddan, Kjell Arnt Lie og Ottar Helleren. Alt bra, men så sviktet motoren på "Mabas". Etter litt frem og tilbake måtte vi gi oss. Fredag 21. september var det samling igjen. Motoren på "Mabas" var fikset, og denne gang møtte 12 mann opp. Vinden og sjøen var fin den dagen. Vi tok om bord alt utstyr og dro utover. Det gikk forbausende greit å få kjellen på plass, mye takket være lyskasterne fra båten, da det etter hvert ble helt mørkt. Kl.21:30 var vi endelig ferdig. Neste dag var vi der igjen kl.10:00, da satte vi opp stigtrinnene. Så nå bør den stå for en trøkk"

I mange år stod kjellen på Nua imot vær og vind.

21 år senere, i mai 202, meldes det inn fra båtfolk at en av stegene til kjellen er knekt, og at kjellen på Nua holder på å kollapse. Råten har herjet fælt på stegene på kjellen…

Det tikker straks inn melding fra Harald Øyslebø, Arbeidsleder for Teknisk Drift/Skjærgårdstjenesten, Lindesnes Kommune:

"Vi var ute i går, torsdag 27. mai, og så på Nua kjellen. Tok noen bilder ….det ser ikke bra ut".      

Harald Øyslebø uttaler til Lindesnes avis : "Vi kan redde laksestigen med å stroppe og spjelke det ene benet på steget som er knekt. Det blir en midlertidig skjøt i år, men mer omfattende reparasjonsarbeid må til. Den tåler nok en vinter til".

 

Østerland og Malmø laksefiskeri går ut med at det er behov for sponsorer for å sette opp en ny kjell på Nua. Laksefiskeriet har ingen inntekt av betydning lenger, og håpet er at det lokale næringsliv og privatpersoner åpner lommeboken for å sette opp en ny laksestige på Nua.

"Alt trevirket må byttes ut, og det skal brukes lokalt lerketre slik de gamle laksefiskerne brukte. Til neste år har byen jubileum, da må dette være på stell" uttaler Reidar Eeg.

Allerede i juni 2021 kan Lindesnes Avis meddele at kjellen på Nua er reddet, og vil stå på plass neste sommer i forbindelse med jubileumet. Agder Marine stiller med kranbåt og mannskap gratis til disposisjon.

"Dette er jo noe av Mandals hjerte, og det er kjerneflott gjeng som har gjort dette arbeidet på dugnad i årevis. Det skulle bare mangle av vi ikke skulle støtte den" uttaler Paul Storholt i Agder Marine.

Samtidig har Eystein Christensen satt i gang en spleis-innsamling på Facebook. Da spleisen var avsluttet, stod det på kontoen til Mandal Byselskap nærmere kr.80 000,- til ny laksestige på Nua. Totalt 235 givere ble registrert.

"Dugnadsånden i Mandal er stor, folk stiller opp og melder seg frivillig. Om man spør om noe så er det aldri nei. Det er samtidig et veldig godt samarbeid mellom Østerland og Malmø laksefiskeri, Holum historielag, Mandal historielag, Mandal Kystlag og Mandal Byselskap" sier Reidar Eeg videre til Lindesnes avis.

Vi gleder oss til å se den nye kjellen på Nuanot, som vil være på plass i løpet av sommeren. Stegene av lerketrær fra Ime ligger allerede på Gismerøya. Nei, de kom ikke dit av seg selv. Her har Kristian Køvener felt og barket lerketrærne, Ole Kristian Ruud dro dem ut av skogen og frem til veien og Terreng Transport (TT) har kjørt dem ut til Agder Marine på Gismerøya. Nøsted Kjetting AS har donert kjetting til toppfestet, og lista over givere blir nok lenger etter som arbeidet skrider frem.

Den 21. mai går den årlige Kjelldagen av stabelen på Østerland. Det er den gamle tradisjonen med å gjøre klart til årets laksefiske som starter 1. juni i Mandalselva. For de som vil møte opp er det enkle dugnader fra kl.14:00 på Østerland og Suggevika, etterfulgt av historisk foredrag om denne eldgamle notplassen ved elvemunningen kl.16:00.

Dersom brannvesenet tillater det så blir det servert bålkaffi og en liten smakebit av kokt laks så langt det rekker. Som vanlig er det Østerland og Malmø fiskeri, Mandal Historielag, Holum Historielag, Mandal Byselskap og Mandal Kystlag som står bak.